อากอยคำศรีมากินข้าวอยู่บ้านแม่เฒ่าคำแสง

#เดินตลาดซื้อวัตถุดิบ #มาเผากันถึงถิ่น